TipOfBorder

Energie & Power Quality meters

PM8000

PM8000

De PowerLogic PM8000 serie meetcentrales helpen u om de betrouwbaarheid en de efficiëntie van uw energiekritische uitrustingen te waarborgen. Ontdek en begrijp in alle eenvoud complexe omstandigheden in verband met energiekwaliteit alvorens deze kostelijke probleemsituaties veroorzaken.
Meer info...

ION7550

ION7550

Telling van de elektrische energie, registratie van gebeurtenissen en minima/maxima, geschiedenisregistratie (tot 800 kanalen), uitbreidbaar geheugen, bewaking van overspanning/onderspanning, meting van harmonischen, pulsregistratie bij 256 metingen/periode, instelwaarden, digitale en analoge I/O en multi-poort internetverbinding.
Meer info…

ION7550

ION7650

Bevat ook naast de ION7550-functies ook meting van de symmetrische componenten, detectie van snelle overgangen, vastlegging van de pulsvorm bij 1024 metingen/periode en controle van de conformiteit van de energiekwaliteit
Meer info…

ION8800

ION8800

De ION880 is een energie/tariefmeter die ook de conformiteit aan de EN50160 norm, de golfvormen en de tijdelijke stromen controleert.
Meer info...